Pályázat PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Horváth Cz. János   
2010. április 20. kedd, 12:07

Pályázatunk bemutatása

 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Alkalmazott Pedagógiai és Pszichológiai Intézet (továbbiakban: BME APPI ) Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott pályázata „A szakmai pedagógusképzést segítő szolgáltató és kutatóhálózatok kialakítása” címmel nyert támogatást a Közép-magyarországi régióban (továbbiakban: KMR).

A pályázati fejlesztés szakmai tartalma kapcsolódik a Pedagógusképzést szolgáltató és kutatóhálózatok kialakítására a TAMOP – 4.1.2-08/2/B/KMR keretében meghatározott pályázati célokhoz, a támogatható tevékenységek közül a következőkhöz:

 • a pedagógusképző intézmények regionális szolgáltató és kutatóközpontjának kialakítása
 • a regionális szolgáltató és kutatóközponthoz kapcsolódó hálózati együttműködés kialakítása
 • a pedagógusképző intézmények regionális központjai között országos szolgáltató és kutatóhálózat létrehozása
 • együttműködés a gyakorlatra jelentkező hallgatók és a közoktatási, szakképzési gyakorlóhelyek párosítására és elosztására alkalmas adatbázisok és informatikai alkalmazások fejlesztésében
 • együttműködés a közoktatási intézményekben a gyakorlatot vezető mentorok kiválasztására és felkészítésére vonatkozó módszertan kidolgozásában, a régióközpont szolgáltatási területén a mentorképzés megszervezése, indítása, minőségbiztosítása, a képzett mentorokról regionális nyilvántartás vezetése
 • a központok regionális minőségbiztosítási rendszerének kiépítése
 • a felsőoktatásban a pedagógusképzésben foglalkoztatott oktatók felkészítése a kompetencia alapú pedagógiai munkára
 • az egyes tanári mesterképzésekben azonos szakmai tanári szakképzettséget nyújtó intézmények oktatói fórumainak és egyeztetett képzési dokumentumainak létrehozása
 • a pedagógusképzésben, illetve a szakirányú és egyéb továbbképzésben - az oktatói munka feltételrendszerének javítása
 • az interkulturális oktatáshoz, a sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatására való érzékenyítéshez kapcsolódó pedagógiai módszerek fejlesztése

A BME APPI konzorciumi partnerekkel – alapozva az eddigi szakmai együttműködésre - pályázott a regionális pedagógusképző hálózat létrehozására. Konzorciumi  partnerek: a MELLearN Egyesület (Felsőoktatási Hálózat az életen át tartó tanulásért), a Közoktatási Vezetők Képzéséért Oktatási és Nevelésfejlesztési Alapítvány és a  Szabad Iskolákért Alapítvány (SZIA).

A szakmai pedagógusképzés fejlesztését szolgáló terveinket a 2010-2011-ben a pályázat keretében kívánjuk megvalósítani a szakmai és közoktatási tanárképzésben érdekelt felsőoktatási és szakképző, közoktatási intézmények bevonásával.
A projekt megvalósítás szakmai támogatói a különböző szakmai pedagógusképzésben érdekelt felsőoktatási intézmények, így például a Budapesti Műszaki Főiskola, a Budapesti Corvinus Egyetem, Budapesti Gazdasági Főiskola, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, illetve az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet. A szakmai pedagógusképzők mellett kiemelkedő jelentőségű számunkra – a közoktatási pedagógusképzés hálózati működési támogatására sikerrel pályázó - az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar szakmai partnersége, különösen a hálózati működés kiszélesítésében, a mentor kiválasztási és mentorképzési területeken, a továbbképzési témákban várható szinergiák miatt. A BME APPI és ELTE PPK megállapodás egyik lényegi eleme a párhuzamos, redundáns fejlesztések elkerülése, a másik, a korszerű info-kommunikációs technológiával (IKT) támogatott szolgáltatások egyeztetett fejlesztési folyamatban történő kifejlesztése és biztosítása úgy a szakmai, mint a közismereti pedagógusképzés terén. A megállapodás lényege, hogy a fejlesztések során a partnerek bevonják egymást a szakértői munkákba, felajánlják egymásnak fejlesztési eredményeiket, kiemelten a szakmai, illetve a közismereti tanárképzés gyakorlati és mentorképzési területen. Az országos együttműködési tevékenységekben képviselve a Közép-magyarországi régió érintett intézményeit is, egyeztetett állásponttal vesznek részt.

A felsőoktatási intézmények mellett szakmai támogatók a szakmai tanárok foglalkoztatásában érdekelt térségi integrált szakképző központok, a Közép-magyarországi régióból a Dél-Budai Szakképző Központ, a PETRIK TISZK és a SZILY TISZK, másik régióból pedig a Nagykanizsa és Térsége TISZK Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. A szakmai szervezetek közül szakmai támogatónk a Magyar Szakképzési Társaság (MSZT) és a Magyar Tartalomipari Szövetség (MATISZ).

 

A projekt időtartama

 • 2009. november 1. - 2011. október 30.

 

A pályázati fejlesztések fókusza

 • regionális szolgáltató és kutatóközpont (továbbiakban: Központ) szervezeti és funkcionális kereteinek, szolgáltatásainak kialakítása a Közép- magyarországi régióban
 • együttműködési kapcsolatok kiépítése más régiós projektfejlesztéseket koordináló felsőoktatási intézményekkel
 • minőségügyi fejlesztések biztosítása és
 • képzési programok kifejlesztése, képzések megvalósítása.

 

A projektmenedzsment tagjai

 • Szabóné dr. Berki Éva projektmenedzser
 • Dr. Benedek András szakmai vezető
 • Dr. Kökényesi László pénzügyi vezető
 • Horváth Cz. János projekt titkár

 

A projekt fejlesztések megvalósítását végző négy projekt-team-ek

 1. Informatikai fejlesztések
 2. Együttműködés – hálózati koordináció
 3. Minőségügyi fejlesztések
 4. Képzési programfejlesztések – képzések megvalósítása

 

A pályázati fejlesztések keretében új típusú együttműködési kapcsolati háló kiépítésére kerül sor a Közép-magyarországi régió szakmai pedagógusképző és szakképző intézményei között. A hálózat szervezeti és funkcionális működési keretein túlmenően olyan szolgáltatások kifejlesztését tervezzük, amelyek a szakmai tanárképzésben a közgazdasági, a műszaki, a művészeti és az egészségügyi tanárképzésben közvetlenül részt vevő oktatók, tanár szakos hallgatók, szakképző intézményi tanárok, mentorok, tanárképzéssel kapcsolatos fejlesztésekben és kutatásokban résztvevők munkáját, együttműködéseit támogatják.

 

Kapcsolatfelvétel

A projekt fejlesztések iránt érdeklődők különböző témákban regisztrálhatnak a http://appi.bme.hu/fejleszt2009 címen vagy e-mailben jelezhetnek a pedtantar [kukac] eik.bme.hu címen.

 

Módosítás dátuma: 2011. október 25. kedd, 08:44